Aby zalogować się przez Facebook, musisz zaakceptować regulamin serwisu

speculum vitae speculum vitae

Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową pod adresem www.lustrozycia.pl.

Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.

 

1. ADO. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej www.lustrozycia.pl jest Biuro Podróży Eskapada, 76-200 Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2.

2. Rejstracja

Korzystanie ze strony internetowej www.lustrozycia.pl nie wymaga podania danych osobowych, chyba że odwiedzający zamierza zarejestrować się jako Użytkownik lub Partner.

Od Użytkowników zbierane są następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Od Partnerów – osób prywatnych, zbierane są następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer konta.

Od Partnerów – firm, zbierane są następujące dane osobowe:

nazwa firmy, adres e-mail, adres siedziby, numer NIP oraz numer konta.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane, uniemożliwi korzystanie z usług przypisanych dla funkcji.

3. Kontakt e-mailowy lub formularz kontaktowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości i/lub swoje imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego lub formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. W celu profesjonalnej obsługi, dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

4. Hosting strony

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę H88 S.A. 

5. Kontakt telefoniczny

Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, do celów rachunkowo - księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

6. Cel przetwarzania danych

Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłania oferty wykonania usługi oraz ewentualnie do celów rachunkowo- księgowych przez Biuro Podróży Eskapada, 76-200 Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2.

7. Bezpieczeństwo danych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Biura Podróży Eskapada, 76-200 Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

8. Wprowadzenie zmian z swoich danych

Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Biuro Podróży Eskapada, 76-200 Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2 za pomocą:

a) pisząc na adres e-mail: kontakt@lustrozycia.pl

b) korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.lustrozycia.pl

c) dzwoniąc pod numer telefonu: 59 842 66 57 lub 608 074 389

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@lustrozycia.pl (forma zalecana), formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.lustrozycia.pl/kontakt lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.

Biuro Podróży Eskapada

76-200 Słupsk

ul. Jedności Narodowej 2

e-mail: kontakt@lustrozycia.pl

tel. 59 842 66 57 lub 608 074 389

NIP: 839-11-00-938

10. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Biuro Podróży Eskapada. Wszelkie prawa własności intelektualnej i praw autorskich treści zawartych w biogramach pozostają własnością Użytkowników tworzących biogram i objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie.

Odbiorca strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik tej strony nie może:

1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

11. Treść strony

Treści zawarte na stronie tworzone są przez zarejestrowanych Użytkowników. Odpowiedzialność za treści zawarte w biogramach, a w szczególności za posiadanie praw autorskich do zamieszczanych materiałów ponosi Użytkownik/autor biogramu.

Istnieje możliwość zamieszczenia biogramu, który będzie widoczny tylko po zalogowaniu do swojego konta Użytkownika. Biogram ten nie jest widoczny dla innych zalogowanych Użytkowników. W przypadku zainteresowania dodaniem takiego biogramu należy skontaktować się z portalem Lustro Życia drogą mailową, pisząc na kontakt@lustrozycia.pl

12. Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów firmie Biuro Podróży Eskapada jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

13. Zmiany w Polityce Cookie

Biuro Podróży Eskapada zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

 

Ta strona używa pliki Cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeśli zgadzasz się na korzystanie z plików cookies kliknij przycisk Akceptuję. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Akceptuję